GEREKLİ BİLGİLER


GEZİ SÖZLEŞMESİ (GENEL HÜKÜMLER)


1 - Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2 - Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentesi’nin ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

3 - Tüketiciye ait bagajların veya eşyalarının kaybı veya hasarı durumunda, Seyahat Acentesi personelinin AĞIR KUSURUNDAN doğmuş olması halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın veya eşyanın veya içinde bulunan eşyalarının maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Seyahat acentesi tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat Acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

4 - Seyahat Acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden yapabileceği gibi, yüksek tirajlı bir gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

5 - Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Seyahat Acentesi sorumludur. Seyahat acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda,fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6 - Tüketicinin satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7 - Seyahat Acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuş, ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalanmıştır.

8 - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler),kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Seyahat Acentesi’nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acentesi’nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

9 - Seyahat acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Seyahat Acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına;araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara,hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis,fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngörülemez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan seyahat acentesi sorumlu değildir.

10 - Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY., 4288 SY.2634 SY., IATA, IHA., UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’de tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

11 - Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır.Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

12 - Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya yine bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır.

13 - Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir.Seyahat Acentesinin vize alma taahhüdü yoktur.Vize ve pasaport işlemleri tamamen müşterinin kendisine aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli belgelerin eksiksiz olarak acenteye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde acente tarafından vize işlemleri takip edilebilir.Bir aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportlarla ilgili olarak,vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan, acentenin vize almamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden,ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir iade ve/veya tazminat ödenmez.

14 - Taahhüt edilen tur programı kapsamında alınan bedel rehber ücretini de kapsamaktadır.

15 - Liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç,vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan farklar tüketiciden tahsil edilir.

16 - Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonuna dahil havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapılabilinir.Hareket saati garanti edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir.Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle acente sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

17 - Tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir.Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir veya ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte de ve önermektedir.Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup,ekstra turların yapılmaması nedeniyle acenteden hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.

Haber ve Duyurular

Sektör ile ilgili güncel haber ve duyuruları bu bölümde bulabilirsiniz.

İNCELE

Referanslar

Verdiğimiz hizmetler ile ilgili referanslarımızı bu bölümden inceleyebilirsiniz.

İNCELE

Ziyaretçi Görüşleri

Ziyaretçi Defterini kullanarak hizmetlerimiz ile ilgi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

İNCELE

Banka Hesap Numaraları

Ödemeleriniz için bu bölümde yer alan banka hesap numaralarımızı kullanabilirsiniz.

İNCELE